0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Pyetesor mbi Demokracine dhe Sistemin Politik

 

 

Ne kete kohe Pandemie, ambjenti dhe sjellja e gjithesecilit po ndryshon. Ky ndryshim, disi vjen natyrshem, disi i detyruar. 

Ne nje menyre apo ne tjetren, duket sikur mendimet dhe opinionet e secilit po luhaten ne perpjekje per te gjetur nje ekuiliber te ri te pozicionimit jetik si individ apo si sipermarres. 

Ky pyetesor, do te mundohet te analizoje sadopak nivelin e demokracise qe ndijene qytetaret dhe kujt i besojne ata ne kete kohe. 

A eshte sistemi politik ai qe gezon besimin e qytetareve? A eshte media qe gezon besimin e tyre? etj. 

Gjithashtu ky pyetesor do tte aplikohet cdo tre muaj, me qellim te mase ecurine e besimit, ne permiresim apo ne perkeqesim te qytetarit tek sistemet e qeverisjes ne Shqiperi por edhe te ndryshimit te mendimit ne periudhen Pos COVID 19. 

 

 

Lutemi per te marre 2 minuta kohe nga dita Juaj, me qellim rritjen sa me shume te besueshmerise se rezultateve te ketij pyetesori nepermjet perfshirjes se sa me shume qytetareve ne plotesim te tij.